TIME TABLE

Vrijdag

18:45

19:45

20:00

Pyjama party

Kinder disco

Keezen en klaverjassen

Zaterdag

12:30

14:00

22:00

Mini 6kamp

Zeskamp

Goed Foud (entree €5)

Zondag

10:00

12:30

13:30

18:00

18:00

Viswedstrijd

Inschrijven puzzelrit

Start puzzelrit

Prijsuitreiking puzzelrit

Muziek van Joyride

Maandag

09:30

10:00

13:30

15:00

15:30

20:00

22:00

Thema ochtend school

Ontbijten

Kinder playbackshow

Uitslag crea wedstrijd

Maandagmiddag spel

Playbackshow

Muziek van Liever Live

Dinsdag

15:00

17:00

17:00

18:00

Katknuppelen

Schietwedstrijd

Jo van de VRO

Binnenspel

TIME TABLE

Vrijdag

18:45 - Pyjama party

19:45 - Kinder disco

20:00 - Keezen en klaverjassen

Zaterdag

12:30 - Mini 6kamp

14:00 - Zeskamp

22:00 - Goed Foud (entree€5)

Zondag

10:00 - Viswedstrijd

12:30 - Inschrijven puzzelrit

13:30 - Start puzzelrit

18:00 - Prijsuitreiking puzzelrit

18:00 - Muziek van Joyride

Maandag

09:30 - Thema ochtend school

10:00 - Ontbijten

13:30 - Kinder playbackshow

15:30 - Maandagmiddag spel

20:00 - Playbackshow

22:00 - Muziek van Liever Live

Dinsdag

15:00 - Katknupelen

17:00 - Schietwedstrijd

17:00 - Jo van de VRO

18:00 - Binnenspel

Deelname aan alle activiteiten van de Kermis Sint Maartens(vlot)brug(zee) is voor eigen risico. Indien schade voortvloeit uit deelname aan één van de kermisactiviteiten, dan dient die te worden verhaald op de particuliere verzekering(en) van de desbetreffende perso(o)n(en)